Aquest blog tracta sobre economia, aeronàutica, història, sociologia i administracions públiques. La seva missió és transmetre el coneixement d'aquestes disciplines a qualsevol persona interessada. La seva visió és que s'assoleixi l'excel.lència en la gestió econòmica. El seu objectiu és compartir dades i informació per a que s'adquireixi el coneixement necessari en la presa de decisions.

Este blog trata sobre economía, aeronáutica, historia, sociología y administraciones públicas. Su misión es transmitir el conocimiento de estas disciplinas a cualquier persona interesada. Su visión es que se alcance la excelencia en la gestión económica. Su objetivo es compartir datos y información para que se adquiera el conocimiento necesario en la toma de decisiones.

This blog is about economy, aeronautical, history, sociology and public administrations. Its mission is to transmit knowledge to anybody interested about these matters. Its vision is to get excellence in economic management. Its objective is to share data and information to obtain necessary knowledge in decisions taking.


Imatge del fons de pantalla - Imagen del fondo de pantalla - Image at bottom of screen : The New Mexico Spaceport Project (http://www.spaceportamerica.com)


1 de abril de 2016

Curs avançat d'ofimàtica (I). Memòria corporativa amb Word i Excel 2007.

En aquesta entrada comença una sèrie de tres lliuraments amb el títol Curs d'informàtica avançada. Els treballs que es podran visualitzar en aquesta sèrie estan relacionats amb la meva tasca de voluntariat. Conex és una entitat del tercer sector llur aposta és la transmissió de l'experiència i el coneixement. Amb aquesta finalitat, em van demanar impartir un curs d'informàtica avançada per a persones aturades durant 4 mesos. Es realitzaven dues sessions per setmana d'una hora i mitja per sessió. La meva idea va ser dedicar la primera sessió setmanal a Word i la segona a Excel. D'aquesta forma, els gràfics que anéssim realitzant en Excel es podien inserir a la memòria corporativa que estàvem realizant en Word. Aquesta entrada mostra el resultat final.S'han publicat les següents entrades d'aquesta sèrie fins al moment:
I. Memòria corporativa amb Word i Excel 2007
II. Com fer seccions amb MS Word 2007? Pas a pas
III. Referències a cel·les amb MS Excel 2007. El símbol del dòlar